Projekbeskrivelse

Nyt lavenergi-byggeri i Faaborg ti gange tættere end kravene

Omhyggeligt udført dampspærre og god kommunikation er blandt forklaringerne på, at en nybygget 810 kvadratmeter stor børnehave i Fåborg er blandt Danmarks tætteste byggerier. Den indledende måling af utætheder i klimaskærmen viser et luftskifte på 0,1 l/s/m2, hvor kommunens mål var 1,0 l/s/m2, mens de gældende lovkrav er så høje som 1,5 l/s/m2.

Tætheden har fra starten været tænkt ind i projektet, og målet var at få bygningen ned i lavenergiklasse 1, det største hidtil af sin art i Faaborg-Midtfyn Kommune.

– Vi har designet bygningen med en højisoleret og supertæt klimaskærm. Som vinduer har vi anvendt lavenergi-vinduer i GRP fra Pro Tec, og de tekniske installationer har vi udført, så de får minimale tab, siger arkitekt Tomas Engelbrechtsen fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kommunens egne folk har tegnet bygningen med hjælp fra rådgiveren Rambøll, der har stået for energiberegningerne, der dokumenterer, at bygningen kan leve op til lavenergiklasse 1-kravet og for projektering af bygningens tekniske installationer.

Ventilationsanlægget skal sikre et godt indeklima for børn og pædagoger i det tætte hus. Til projektet har man valgt et anlæg, der på en gang giver en effektiv varmegenvinding og alligevel har et lavt elforbrug. Bygningen har desuden automatisk styring af den elektriske belysning efter dagslysniveau og tilstedeværelse.

Kommunikation i byggeprocessen

For direktør Anders Pedersen fra entreprenøren PH Byg Faaborg A/S er bygningens tæthed et resultat af skrappere lovgivningskrav, men også god kommunikation om kravene under byggeprocessen.

– I projektet er der gjort meget ud af at luftsikre dampspærren ved loft og gulv og benytte ekstra folier ved vindueslysningerne. Projektet viser, at man kan nå gode resultater, når projektets deltagere fokuserer på problemet og udfører detaljerne omhyggeligt, siger Anders Pedersen.

Cedertræ og græs på taget

Selvom bygningen har en kompakt bygningskrop, der er nem at energioptimere, fremtræder den alligevel visuelt spændende delt i tre 8-kantede bygninger, som er bundet sammen på midten. For børnene bliver det spændende at gå rundt i bygningen, der er udformet som en labyrint med skæve og utraditionelle vinkler, siger arkitekt Tomas Engelbrechtsen.

– Bygningen syner på den måde mindre end den reelt er, og fra hvert grupperum er der mulighed for at kigge ud på naturen og gå ud på terrassen, så der er god kontakt mellem inde og ude. Der er tale om en naturbørnehave, der ligger i et bakket naturområde ned til sundet, og for at falde godt ind i naturen er børnehaven beklædt med cedertræ og har græs på taget, siger Tomas Engelbrechtsen.

Børnehaven bliver indviet i marts/april 2011 og får plads til ca. 100 børn. Byggesummen er ca. 15 millioner kroner inklusiv P-plads, legeplads, indhegning m.m.

Med cedertræ på facaden og senere græs på taget falder Faaborgs nye børnehave godt ind i naturen ned til sundet. Lavenergi-vinduer og -døre fra alle rum forbinder ude og inde og gør det muligt for børnene at bruge både landskab og bygning