Projekbeskrivelse

Kulturarvsstyrelsen nye kviste, med zink tag

Udskiftning af kviste på fredet ejendom

Vinduer leveret af Vintech opbygget med kitfals for koblet ramme

Flunke er opmuret med hydraulisk mørtel og efterfølgende kalket med Rørvig Kulekalk