Projekbeskrivelse

Totalrenovering byhus efter brandskader

Huset er efter brandskade blevet gennemrestaureret med dyb respekt for huset.

Der er fortage udskiftning af samtlige plankegulve, forsatsvægge, lofter samt total udskiftning af tagbelægning inkl. isolering, undertag mv.

Ydermere var den gamle værkstedsfløj så beskadiget efter branden at dele af det udvendige murværk skulle udbedres samt udførelse af ny tagkonstruktion og sammenbygning med eksisterende hovedbygning

Indvendige paneler på vægge er blevet renoveret i det omfang at det har været mulig, den resterende del er blevet erstattet af nyt tilsvarende produkt