Projekbeskrivelse

Renovering skole

PH Byg Faaborg har gennem flere år forestået en stor gennegribende renovering af Pontoppidansskolen  i Brobyværk

Der er udført ny tagkonstruktion på store dele at skolen samt udskiftning af facader.

Taget er forsynet med velux vinduer med store lyskasser – dette sikre dagslyset i de bredde bygninger.

Indvendig er der lavet ny indretning med vægge og døre samt nye lofter.

Samlet er der foretaget renovering af ca. 3500 m2 samt tilbygning på ca. 500 m2