Projekbeskrivelse

Faaborg Sundskole – indskoling

Akustiklofter med Moelven lamel monteret på sort dug.

Lofter giver et flot spil samt en perfekt akustik

Den arkitektoniske hovedidé var tt skabe lokaler og bygninger,
der er tæt på naturen.

De nye dele af Faaborg Sundskole har
en grøn profil, da byggeriet er udført
i energiklasse 2015. Den store, let
skrånende tagflade har grønt tag.
Undervisningslokalerne giver fleksible
rammer for læring og plads til
koncentration. I indskolingsbygningen
er der både nicher, grupperum,
aktivitetsrum med klatrevæg og en
stor siddetrappe i multirummet.

Projektet er udført i et tæt
samarbejde mellem Faaborg Sundskole,
Faaborg-Midtfyn Kommune.