Ombygning og tilbygning Faaborg Gymnasium

2019-11-05T11:43:54+01:00

Faaborg gymnasium har foretaget en renovering af ca. 2000 m² undervisningslokaler. En stor del af lokalerne er til brug for fysik og kemi undervisning. Store dele er gulvene i det nedre plan er blevet fjenet helt med henblik på efterisolering mulighed for ændring af kloakering samt føringsvej til inventaret. der er etableret døre til det [...]

Totalrenovering byhus efter brandskader

2017-06-19T16:26:14+02:00

Totalrenovering byhus efter brandskader Huset er efter brandskade blevet gennemrestaureret med dyb respekt for huset. Der er fortage udskiftning af samtlige plankegulve, forsatsvægge, lofter samt total udskiftning af tagbelægning inkl. isolering, undertag mv. Ydermere var den gamle værkstedsfløj så beskadiget efter branden at dele af det udvendige murværk skulle udbedres samt udførelse af ny [...]

Faaborg Havnebad

2017-06-19T16:26:15+02:00

PH Byg Faaborg har i fagentreprise stået for opførelse af bygningsværkerne i forbindelse med Faaborg Havnebad. Munck har stået som hovedentreprenør og varetaget den overordnet koordinering, ligeledes har arbejdet med beton, stål mv. ligget under dem. Vores arbejde har primært bestået i selve det fysiske hus hvor der er blevet brugt en helt ny ekstrem [...]

Ringe Sognegård

2017-06-19T16:26:15+02:00

Sognegården der er beliggende ved Ringe sø er et blevet et kendt hus på midtfyn. Den store glasfacade med søjler der åbnet sig op mod søen, samt det store stråtækte tag med sin markante kobberrygning giver huset sig eget præ. Huset er forsynet med nogle store trægesimser der afgrænser tagfladen. Huset indeholder kontorlokaler, fællesrum samt [...]

Renovering kontorbygning

2017-06-19T16:26:15+02:00

Renovering kontorbygning Faaborg Midtfyn kommune har gennem de sidste år fået renoveret store dele af deres kontorbygning i Faaborg. Renoveringen har bestået i at ændre bygningerne fra små selvstændige kontorer til store kontorlandskaber Der er skabt rum for div. mødelokaler samt for printerrum mv. disse rum er primært skabt i glas for at bevarer [...]

Renovering fredet ejendom

2017-06-19T16:26:15+02:00

Renovering fredet ejendom Renoveringen af fredet en ejendom i Faaborg har bestået i sandblæsning af facader, udskiftning af ødelagte sten, fjernelse af cement holddige fuger, udbedring nedbrudte fuger, filtsning samt kalkning. Taget er i samme omgang blevet skiftet hvor der grundet fredningsklassen er lagt et fast undertag med brædder og pap. Tagbelægningen er udført [...]

Shelter i Dyreborg

2017-06-19T16:26:15+02:00

Shelter i Dyreborg Shelter er opført med respekt for skoven. Tømmer der er anvendt er primært med bark for at skabe den helt rigtige stemning Hytten har plads til ca. 40 sovende personer der primært bliver brugt af skoler mv. Gulvet er hævet 3 meter over terræn Der er opbygget fodertrug i terræn for [...]

Renovering skole

2017-06-19T16:26:15+02:00

Renovering skole PH Byg Faaborg har gennem flere år forestået en stor gennegribende renovering af Pontoppidansskolen  i Brobyværk Der er udført ny tagkonstruktion på store dele at skolen samt udskiftning af facader. Taget er forsynet med velux vinduer med store lyskasser - dette sikre dagslyset i de bredde bygninger. Indvendig er der lavet ny [...]

Fredet ejendom – kulturarvsstyrelsen

2017-06-19T16:26:15+02:00

Fredet ejendom - kulturarvsstyrelsen Ejendom er i samarbejde med kulturarvsstyrrelsen blevet renoveret, hvor den efterfølgende er blevet solgt til privat side. Tanken med ejendommen var at gennemprøve nogle måder at få nutidens krav til isolering og komfort til at passe sammen med, kravet til at bevarer vores national værdier. Taget er udskiftet, bindingsværksvægge renoveret [...]

Go to Top